Cjelodnevni 10-satni program provodi se za djecu od jedne godine pa do predškolskog uzrasta. Program se temelji na spoznajama humanističkog odgoja i obrazovanja čija su polazišta da je dijete vrijedno samo po sebi, da ima posebna prava i da se u odgoju cijeni djetetovo dostojanstvo i potiče njegov cjeloviti razvoj. 

 

RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA

Znanstvene spoznaje pokazuju da je rana dječja dob optimalna za početak usvajanja stranog jezika, jer djeca brže i lakše usvajaju njegov pravilan izgovor, intonaciju i artikulaciju, a samim time razvijaju osjećaj sigurnosti i samopouzdanja, te spontanost u izražavanju. 

Uvažavajući suvremeni pristup u radu, engleski jezik se uvodi spontano, situacijskim pristupom - učenjem kroz igru, doživljajem i bogatim poticajima, a ne poučavanjem kroz strogo strukturirane sadržaje.

PROGRAM

7:00-8:00- dežurstvo i zajutrak

8:00-8:30- dolazak djece, slobodne aktivnosti i animacija djece

8:30-9:00- osobna higijena i doručak

9:00-10:30- odlazak u otvoreni prostor (ovisno o vremenskim uvjetima), igranje i sportske aktivnosti uz animaciju teta čuvalica

10:30-11:30- voćni međuobrok i kreativne radionice

11:30-12:00- organizirane aktivnosti prilagođene uzrastu djeteta

12:00-12:30- osobna higijena i ručak

13:00-15:00- priprema za spavanje , popodnevno spavanje

15:00-15:30- buđenje i užina

15:30-16:00- vrijeme za igru

16:30-17:00- dežurstvo

Program je usmjeren na :

  • razumijevanje i poštivanje prirodnog razvoja djeteta;
  • osiguravanje uvjeta za njegu zdravlja, tjelesni rast i razvoj djeteta;
  • promicanje pravilne prehrane;
  • individualizaciju svakog pojedinog djeteta u skupini; stvaramo okruženje doma kroz individualni pristup
  • odgojni kontekst u kojem se poštuju dječja prava;
  • osiguravanje sigurnog okruženja za rast i razvoj djeteta;
  • potičemo samostalnost u oblačenju i svlačenju te samostalnost pri jelu i piću
  • maksimalno posvećujemo pažnju higijenskim potrebama djece
  • stavljamo naglasak na razvoj motorike, spoznaje, razvoj govora te socio-emocionalni razvoj
  • organiziramo govorne aktivnosti (čitamo slikovnice i prepričavamo)

U radu s djecom koristimo različite pedagoške koncepcije nudeći bogato, organizirano i poticajno okruženje te bogatstvo materijala koji potiču djecu na aktivnost istraživanja u manjim grupama ili individualno.